2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde 2023 yılı için gerek ithalat-ihracat işlemlerinde gerekse üst sınırda  ortalama % 70 oranında artış yapılmıştır.

Yeni tarifeyle en düşük tutarlı ihracat dosyası 600 TL ,  en düşük ithalat dosyası 970 TL olmuştur.

Üst sınır 22.610 TL’ye çıkarılmıştır.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ