3 EYLÜL | DÜNYA GAZETESİ

Faaliyet Gösterdiğimiz Ülkelerin GSMH’sı, Küresel Ekonominin %81,6’sını Oluşturuyor.