32 Sayılı Kararda Kıymetli Maden İthalatına İlişkin Değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ;

Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili kılındı.

Değişiklikle ayrıca Dahilde İşleme rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinin serbest olduğu ancak Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacağına ilişkin ibareler eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkili kılındı.

Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapabilecek.

32 Sayılı Kararda Kıymetli Maden İthalatına İlişkin Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı