7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7326  Sayılı Yapılandırma Kanunu 31506 sayılı  09.06.2021  tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Af Kanunu kapsamında ,30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil ) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idareleri tarafından takip edilmekte olan 09.06.2021  tarihi (bu tarih dahil ) itibariyle kesinleşmiş ve kesinleşmemiş gümrük alacakları yapılandırılabilecek.

Ayrıca ,kendiliğinden bildirim kapsamında , Tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda da  yapılandırma imkanı söz konusu olacak.

Aynı şekilde başlanıldığı halde tamamlanmamış olan gümrük incelemeleri (İnceleme tamamlandığı halde müfettiş raporunun Kanunun yayımı tarihinden sonra gümrük idaresine intikal etmesi dahil) dahilinde tahakkuk edecek vergi ve cezalarda yapılandırma kapsamına alınmış durumdadır.

Tebliğ edilen Vergi ve cezalarla ilgili olarak ,15 günlük uzlaşma yada itiraza başvuru süresi geçmemiş ise, Uzlaşmaya başvurulmuş vaziyette uzlaşma gününü beklemekte ise,İtiraz edilmiş vaziyette Bölge Müdürlüğünde karar alınmasını beklemekte ise,Bölge Müdürlüğü karar vermiş ama dava açma süresi henüz geçmemiş vaziyette ise,Vergi mahkemesinde dava açılmış derdest vaziyette ise kısaca henüz kesinleşmemiş statüde olan ve vergi aslına bağlı vergi ve cezalarda ,Verginin % 50 si yatırılmak suretiyle (Yİ-ÜFE Faizi ile) Verginin kalan % 50 si ve cezanın tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kesinleşmiş ve vergi aslına bağlı cezalarda da, Verginin tamamı yatırılmak suretiyle (Yİ-ÜFE Faizi ile) cezanın tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise farklı oranlar uygulanacak.

Gümrük Alacağının nev’ine göre ,yapılandırma kanunu kapsamında başvurulması durumunda, ödenecek ve buna mukabil tahsilinden vazgeçilecek tutarları gösterir detaylı analiz çalışmamızı içeren Yasa Yararlanma Tablosu  aşağıda  bilgilerinize sunulmuştur.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7326 AF YASASI YARARLANMA TABLOSU 2021-HAZİRAN[:en]7326  Sayılı Yapılandırma Kanunu 31506 sayılı  09.06.2021  tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Af Kanunu kapsamında ,30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil ) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idareleri tarafından takip edilmekte olan 09.06.2021  tarihi (bu tarih dahil ) itibariyle kesinleşmiş ve kesinleşmemiş gümrük alacakları yapılandırılabilecek.

Ayrıca ,kendiliğinden bildirim kapsamında , Tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda da  yapılandırma imkanı söz konusu olacak.

Aynı şekilde başlanıldığı halde tamamlanmamış olan gümrük incelemeleri (İnceleme tamamlandığı halde müfettiş raporunun Kanunun yayımı tarihinden sonra gümrük idaresine intikal etmesi dahil) dahilinde tahakkuk edecek vergi ve cezalarda yapılandırma kapsamına alınmış durumdadır.

Tebliğ edilen Vergi ve cezalarla ilgili olarak ,15 günlük uzlaşma yada itiraza başvuru süresi geçmemiş ise, Uzlaşmaya başvurulmuş vaziyette uzlaşma gününü beklemekte ise,İtiraz edilmiş vaziyette Bölge Müdürlüğünde karar alınmasını beklemekte ise,Bölge Müdürlüğü karar vermiş ama dava açma süresi henüz geçmemiş vaziyette ise,Vergi mahkemesinde dava açılmış derdest vaziyette ise kısaca henüz kesinleşmemiş statüde olan ve vergi aslına bağlı vergi ve cezalarda ,Verginin % 50 si yatırılmak suretiyle (Yİ-ÜFE Faizi ile) Verginin kalan % 50 si ve cezanın tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kesinleşmiş ve vergi aslına bağlı cezalarda da, Verginin tamamı yatırılmak suretiyle (Yİ-ÜFE Faizi ile) cezanın tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise farklı oranlar uygulanacak.

Gümrük Alacağının nev’ine göre ,yapılandırma kanunu kapsamında başvurulması durumunda, ödenecek ve buna mukabil tahsilinden vazgeçilecek tutarları gösterir detaylı analiz çalışmamızı içeren Yasa Yararlanma Tablosu  aşağıda  bilgilerinize sunulmuştur.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7326 AF YASASI YARARLANMA TABLOSU 2021-HAZİRAN