POLİTİKALARIMIZ

DAVRANIŞ ODAKLI GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Bu politikanın temeli; davranış odaklı güvensiz çalışan davranışlarını belirlemek, takip etmek ve ortadan kaldırmak için kullanılan Davranış Odaklı Güvenlik programının üst yönetimde dahil olmak üzere tüm BARSAN GLOBAL LOJİSTİK çalışanları tarafından uygulanacağının taahhüdüdür.

Barsan Global Lojistik ve Gümrükleme A.Ş. genelinde oluşturulan operasyonel ve destek süreçlerinde yapılan davranış odaklı risk değerlendirmeleri, güvenlik kültürünün temeli olan insan davranışlarını hedef almaktadır. Oluşturulan sistem içerisinde güvensiz insan davranışları planlı veya plansız denetimlerle belirlenir ve sonuçları ilgili tüm paydaşlarla paylaşılır ve alınması gereken aksiyonlar gerçekleştirilir.

Kuruluşumuzun istisnasız tüm paydaşları, bu gerekliliklere bağlı kalarak tüm süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlarla kurduğumuz Davranış Odaklı Güvenlik Programını sürekli iyileştirmeyi ve yıllık olarak belirlenen hedeflerine ulaşmayı kabul ve taahhüt ederiz.