Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2019 Yılı Kontrol Ücreti

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında
Yönerge’nin 13 üncü maddesinde; İdare, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti
için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
oranında artırılacağı belirtilmektedir. 2018 yılı için http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alınan
bilgilere göre 12 aylık belirlenen TÜFE oranı %16,33 olup, söz konusu 2019 yılı için uygulanması gereken tavan ücreti 77,56 TL (yetmişyeditürklirasıellialtıkuruş) olarak hesaplanmıştır.
• Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretinin 2019 yılı için Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak % 5’lik kısmı 3,87 TL (üçtürklirasıseksenyedikuruş) olarak hesaplanmıştır.