E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülü gerçek ortamda devreye alındı

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” hazırlanmış olup söz konusu E-Teminat Mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülü gerçek ortamda devreye alınmıştır.

Buna göre, gümrük idarelerine verilmek üzere, bankalar tarafından elektronik ortamda düzenlenerek elektronik imza ile imzalanmış e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler, BİLGE sisteminde “Elektronik Teminat” modülünde gerçekleştirilecektir.

Ticaret Bakanlığınca, yapılan bilgilendirmede, entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan 3 banka mevcut olup söz konusu bankalar Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank’tır. Diğer taraftan ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan banka bilgileri, bakanlıkça bildirilecektir

Diğer taraftan daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edecektir. Kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, beyannamede kullanımı Bakanlıkça daha sonra bildirilecek tarihten itibaren mümkün bulunmayacaktır.

E- TEMİNAT KILAVUZU