YYS firmalarının Yıllık Faaliyet Raporları inceleme sürelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması hakkında

YYS Firmalarımızın , her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin düzenlenen Faaliyet Raporu düzenleme yükümlülüğü ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

08.05.2020 54265840 Covid-19 Tedbirlerinde YYS firmalarının Yıllık Faaliyet Raporları inceleme sürelerinin ikinci bir emre kadar durdurulması hakkında yazı