Hindistan,Tayland,Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı 73.15 pozisyonunda bulunan muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamında Damping uygulaması

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9) ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda Damping vergisi yürürlüğe konmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Malezya ve Tayvan için uygulanan Damping aynı şekilde devam etmektedir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No 2019 -10)