İGV (İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ) ORANLARI YÜKSELTİLDİ

Bugün yayımlanan 31106 sayılı Resmi Gazete ile  2429 ve 2430  sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına istinaden ,  Ekli Listelerde yer alan eşyaların  İGV oranları 30.09.2020 tarihine kadar  arttırılarak ,karşılarında gösterilen oranda uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaların bugünden itibaren 30 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmesi durumunda söz konusu karar hükümleri uygulanmayacak.

2430 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

2429 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ
GT1P yeni İGV oranı eski İGV oranı değerlendirme
2924.29.70.00.11 5,5 5,5 AYNI VERGİ ORANI
3213.10.00.00.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
3213.90.00.00.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
3302.90.90.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3303.00.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3303.00.90.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3303.00.90.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3304.10.00.10.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3304.10.00.90.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3304.20.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3304.30.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3304.91.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3304.99.00.10.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3304.99.00.90.13 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3304.99.00.90.19 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3305.10.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3305.20.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3305.30.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3305.90.00.10.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3305.90.00.90.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3306.10.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3306.20.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3306.90.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3307.10.00.10.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.10.00.90.11 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.10.00.90.19 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.20.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.30.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.41.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.49.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.90.00.10.00 17,0 17,0 AYNI VERGİ ORANI
3307.90.00.20.00 40,0 17,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.90.00.30.00 40,0 17,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.90.00.90.11 40,0 17,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3307.90.00.90.19 40,0 17,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3401.11.00.10.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.11.00.20.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.11.00.30.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.11.00.90.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.19.00.11.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.19.00.12.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.19.00.13.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.19.00.90.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.20.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.20.90.10.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.20.90.90.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.20.90.90.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3401.30.00.00.00 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.11.10.00.00 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.11.90.10.00 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.11.90.90.11 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.11.90.90.12 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.11.90.90.19 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.20.20.00.11 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.20.20.00.12 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.20.90.00.15 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.20.90.00.16 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.90.10.00.11 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.90.10.00.12 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.90.90.00.15 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3402.90.90.00.16 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
3405.10.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3405.10.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3405.10.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3405.20.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3405.30.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3405.40.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3405.90.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3405.90.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3406.00.00.20.00 45,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3406.00.00.80.00 45,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3506.10.00.10.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3506.10.00.90.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3506.10.00.90.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3701.91.00.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3701.91.00.00.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3701.91.00.00.13 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3701.91.00.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3701.99.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3917.29.00.10.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.29.00.30.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.29.00.40.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.29.00.90.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.31.00.20.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.31.00.80.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.32.00.10.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.32.00.20.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.32.00.30.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.32.00.40.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.32.00.80.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.33.00.00.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.39.00.10.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.39.00.30.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.39.00.40.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.39.00.80.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.40.00.00.11 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.40.00.00.12 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3917.40.00.00.19 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.10.00.00.11 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.10.00.00.12 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.10.00.00.13 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.10.00.00.14 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.20.00.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.90.00.10.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.90.00.90.11 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.90.00.90.12 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3922.90.00.90.19 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3923.10.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.10.90.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.21.00.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.21.00.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.29.10.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.29.10.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.29.90.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.29.90.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.30.10.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.30.10.00.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3923.30.10.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3923.30.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3923.50.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3923.50.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.10.00.00.21 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.10.00.00.22 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.10.00.00.29 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.10.00.00.31 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.10.00.00.32 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.10.00.00.39 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.90.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.90.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.90.00.00.13 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3924.90.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.10.00.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.20.00.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.30.00.00.11 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.30.00.00.12 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.30.00.00.19 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.90.10.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.90.20.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3925.90.80.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3926.10.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3926.20.00.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3926.20.00.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
3926.40.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3926.40.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4011.10.00.10.00 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.10.00.90.11 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.10.00.90.12 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.10.00.90.13 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.10.00.90.18 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.20.10.00.11 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.20.10.00.12 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.20.10.00.19 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.20.90.00.11 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.20.90.00.12 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.20.90.00.19 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.40.00.00.00 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.50.00.00.00 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.70.00.00.00 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.80.00.00.00 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4011.90.00.00.00 21,8 21,8 AYNI VERGİ ORANI
4013.20.00.00.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4013.90.00.00.11 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.10.00.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.31.10.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.31.90.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.33.00.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.34.00.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.39.00.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.94.10.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.94.90.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.99.30.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.99.40.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.99.50.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4412.99.85.00.00 24,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4417.00.00.00.00 40,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.11.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.12.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.19.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.90.10.10.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.90.10.20.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.90.10.90.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.90.90.10.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.90.90.20.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4419.90.90.90.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4420.10.11.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4420.10.19.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4420.90.10.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4420.90.91.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4420.90.99.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4421.10.00.00.00 40,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4803.00.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4803.00.31.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4803.00.39.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4803.00.90.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.11.00.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.12.00.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.19.10.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.19.10.20.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.19.90.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.19.90.20.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.24.00.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.24.00.20.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.25.00.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4805.25.00.20.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
4817.10.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4817.20.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4817.30.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4818.10.10.10.00 24,0 24,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.10.10.90.00 24,0 24,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.10.90.10.00 24,0 24,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.10.90.90.00 24,0 24,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.20.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.20.91.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.20.99.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.30.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.90.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.90.90.11.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.90.90.12.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4818.90.90.90.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4819.10.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.20.00.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.20.00.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.30.00.10.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.30.00.90.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.40.00.11.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.40.00.19.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.40.00.90.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.50.00.10.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.50.00.90.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.60.00.10.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4819.60.00.90.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.10.10.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.10.30.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.10.50.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.10.90.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.10.90.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.20.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.30.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.40.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.50.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4820.90.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4821.10.10.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4821.10.90.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4821.90.10.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4821.90.90.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.20.00.00.00 6,0 6,0 AYNI VERGİ ORANI
4823.40.00.00.00 15,0 15,0 AYNI VERGİ ORANI
4823.61.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.69.10.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.69.90.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.40.10.00 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.40.20.00 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.40.90.11 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.40.90.12 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.40.90.19 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.85.10.11 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.85.10.19 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.85.20.00 22,0 22,0 AYNI VERGİ ORANI
4823.90.85.30.00 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.85.91.00 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.85.92.00 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.85.93.00 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4823.90.85.99.00 27,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4909.00.00.11.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4909.00.00.12.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4909.00.00.19.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4910.00.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
4911.10.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4911.10.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.10.00.10.00 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.10.00.90.11 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.10.00.90.19 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.21.00.00.11 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.21.00.00.12 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.21.00.00.13 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.21.00.00.19 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.23.00.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.29.00.10.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.29.00.90.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.91.00.00.11 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.91.00.00.19 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.92.00.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.93.10.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.93.90.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.99.10.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6802.99.90.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6810.11.10.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6810.11.90.00.11 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6810.11.90.00.19 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6810.19.00.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6810.91.00.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6810.99.00.00.11 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6810.99.00.00.19 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6911.10.00.00.11 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
6911.10.00.00.12 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
6911.10.00.00.19 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
6911.90.00.00.11 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
6911.90.00.00.12 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
6911.90.00.00.19 19,0 19,0 AYNI VERGİ ORANI
6912.00.21.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.23.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.25.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.25.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.25.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.29.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.81.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.83.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.85.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6912.00.89.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6913.10.00.00.10 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6913.10.00.00.90 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6913.90.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6913.90.93.00.10 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6913.90.93.00.90 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6913.90.98.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6914.10.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6914.90.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7009.91.00.10.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7009.91.00.90.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7009.92.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.20.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.10.10.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.10.10.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.10.10.13 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.10.10.14 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.10.90.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.10.90.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.10.90.13 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.10.90.14 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.21.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.31.10.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.31.90.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.41.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.43.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.45.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.47.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.51.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.53.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.55.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.57.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.61.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.67.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7010.90.91.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.91.00.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.99.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7010.90.99.00.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.10.00.10.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.10.00.90.00 35,0 23,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7013.22.10.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.22.90.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.28.10.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.28.90.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.33.11.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.33.19.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.33.91.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.33.99.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.37.10.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.37.51.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.37.59.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.37.91.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.37.99.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.41.10.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.41.90.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.42.00.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.49.10.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.49.91.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.49.99.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.91.10.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.91.90.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7013.99.00.00.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
7019.39.00.00.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
7019.39.00.00.12 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
7019.39.00.00.13 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
7019.39.00.00.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
7117.11.00.00.00 25,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.19.00.10.00 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
7117.19.00.90.11 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.19.00.90.21 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.19.00.90.29 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.10.00 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.20.00 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.30.00 30,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.40.11 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.40.12 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.40.13 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.40.14 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.40.15 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.40.16 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.40.19 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.50.00 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7117.90.00.90.00 40,0 18,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7214.10.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.10.00.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7215.10.00.00.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7215.10.00.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7215.50.11.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.50.19.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.50.19.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.50.80.10.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.50.80.10.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.50.80.10.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.50.80.20.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7215.90.00.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.10.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.31.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.31.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.31.00.13 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.39.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.39.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.39.00.13 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.50.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.50.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.50.00.13 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.50.00.14 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.10.90.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.10.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.30.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.30.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.30.00.13 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.50.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.50.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.50.00.13 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.50.00.14 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.20.90.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.41.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.49.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.13 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.14 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.15 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.16 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.17 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.50.00.18 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.30.90.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.20.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.20.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.13 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.14 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.15 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.16 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.17 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.50.00.18 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7217.90.90.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7228.50.20.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7228.50.40.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7228.50.61.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7228.50.69.00.11 30,0 0,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7228.50.69.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7228.50.80.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7228.60.20.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7228.60.20.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7228.60.80.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7228.60.80.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7303.00.10.00.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
7303.00.10.00.12 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
7303.00.90.00.13 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
7303.00.90.00.14 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
7303.00.90.00.15 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
7303.00.90.00.16 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
7303.00.90.00.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
7308.90.51.00.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7308.90.59.00.11 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7308.90.59.00.19 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7308.90.98.00.12 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7308.90.98.00.13 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7308.90.98.00.15 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7308.90.98.00.16 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7308.90.98.00.18 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7313.00.00.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7313.00.00.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7314.20.10.00.11 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7314.20.10.00.12 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7314.20.10.00.19 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7314.39.00.00.11 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7314.39.00.00.12 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7314.39.00.00.19 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7315.89.00.00.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7317.00.20.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7317.00.60.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7317.00.80.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7317.00.80.90.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7317.00.80.90.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7317.00.80.90.13 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7317.00.80.90.14 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7317.00.80.90.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7321.90.00.00.11 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7321.90.00.00.19 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7323.10.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7323.91.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7323.92.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7323.93.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7323.94.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7323.99.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7418.10.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7418.10.90.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7418.10.90.00.15 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7418.20.00.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7418.20.00.00.15 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7615.10.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7615.10.30.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7615.10.80.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
7615.20.00.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
7615.20.00.00.15 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
8201.10.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.10.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.30.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.30.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.30.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.40.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.40.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.50.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.50.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8201.60.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.10.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.10.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.20.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.31.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.39.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.40.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.91.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.99.20.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8202.99.80.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8203.20.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8203.20.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8203.20.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8203.30.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8203.40.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8203.40.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8204.11.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8204.12.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8204.20.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.10.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.10.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.10.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.20.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.20.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.30.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.40.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.51.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.59.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.59.80.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.59.80.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.59.80.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.60.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.70.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.90.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8205.90.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8206.00.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.13.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.19.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.19.90.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.19.90.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.20.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.20.90.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.20.90.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.30.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.30.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.40.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.50.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.50.30.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.50.50.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.50.60.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.50.70.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.50.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.60.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.60.30.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.60.30.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.60.50.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.60.70.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.60.70.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.60.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.31.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.31.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.31.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.37.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.37.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.37.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.90.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.90.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.70.90.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.80.11.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.80.19.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.80.19.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.80.90.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.80.90.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.80.90.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.90.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.90.30.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.90.50.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.90.71.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.90.78.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.90.91.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8207.90.99.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.13 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.14 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.15 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.16 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.17 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8210.00.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.10.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.10.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.10.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.91.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.92.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.92.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.93.00.00.10 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.93.00.00.90 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.94.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8211.95.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8212.20.00.10.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8212.20.00.10.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8212.20.00.20.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8212.90.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.10.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.10.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.10.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.20.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.20.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.90.00.11.11 8,5 8,5 AYNI VERGİ ORANI
8214.90.00.11.12 8,5 8,5 AYNI VERGİ ORANI
8214.90.00.12.00 2,3 2,3 AYNI VERGİ ORANI
8214.90.00.15.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.90.00.90.11 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8214.90.00.90.19 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.10.20.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.10.30.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.10.80.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.20.10.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.20.90.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.91.00.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.91.00.90.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.91.00.90.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.99.10.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.99.10.90.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.99.90.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8215.99.90.90.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8302.20.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8303.00.40.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8303.00.90.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8303.00.90.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8303.00.90.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8304.00.00.10.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8304.00.00.10.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8304.00.00.20.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8304.00.00.20.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8304.00.00.90.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8304.00.00.90.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8305.10.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8305.20.00.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8305.20.00.21.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8305.20.00.25.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8305.90.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.10.00.00.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.10.00.00.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.10.00.00.13 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.10.00.00.14 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.10.00.00.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.10.00.00.25 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.29.00.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.29.00.30.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8306.29.00.90.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8308.90.00.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8308.90.00.90.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.10.00.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.10.00.20.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.10.00.90.11 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.10.00.90.12 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.10.00.90.13 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.10.00.90.19 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.30.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8311.90.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.11.00.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.12.00.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.19.10.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.19.90.00.11 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.19.90.00.19 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.20.00.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.90.00.10.11 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.90.00.10.19 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.90.00.90.11 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.90.00.90.12 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.90.00.90.13 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.90.00.90.14 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8402.90.00.90.19 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8403.10.10.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8403.10.90.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8403.90.10.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8403.90.90.00.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.10.00.10.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.10.00.90.11 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.10.00.90.12 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.10.00.90.13 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.10.00.90.14 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.10.00.90.15 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.10.00.90.19 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.20.00.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.90.00.10.00 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.90.00.90.11 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8404.90.00.90.19 30,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8405.10.00.00.14 15,0 15,0 AYNI VERGİ ORANI
8405.10.00.00.19 15,0 15,0 AYNI VERGİ ORANI
8408.20.31.00.00 16,8 16,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.20.35.00.00 16,8 16,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.20.37.00.00 16,8 16,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.90.41.90.00 5,8 5,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.90.43.90.00 5,8 5,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.90.45.90.00 5,8 5,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.90.47.90.00 5,8 5,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.90.61.90.00 5,8 5,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.90.65.90.00 5,8 5,8 AYNI VERGİ ORANI
8408.90.67.90.00 5,8 5,8 AYNI VERGİ ORANI
8409.91.00.00.11 7,0 7,0 AYNI VERGİ ORANI
8409.99.00.00.11 7,0 7,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.60.31.90.11 13,0 13,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.60.31.90.19 13,0 13,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.21.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.29.90.00 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.30.90.00 5,0 5,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.35.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.45.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.51.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.59.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.65.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.75.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8413.70.89.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8414.51.00.20.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8414.80.75.90.00 14,6 14,6 AYNI VERGİ ORANI
8416.10.10.00.00 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.10.90.00.00 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.20.10.00.00 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.20.20.00.11 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.20.20.00.19 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.20.80.00.11 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.20.80.00.19 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.30.00.00.00 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8416.90.00.00.11 7,5 7,5 AYNI VERGİ ORANI
8416.90.00.00.19 7,5 7,5 AYNI VERGİ ORANI
8417.80.50.00.00 14,9 14,9 AYNI VERGİ ORANI
8421.23.00.00.00 15,1 15,1 AYNI VERGİ ORANI
8421.31.00.90.00 15,1 15,1 AYNI VERGİ ORANI
8424.41.00.10.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8424.41.00.90.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8426.20.00.00.00 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8427.10.10.00.00 6,5 6,5 AYNI VERGİ ORANI
8427.10.90.00.00 6,5 6,5 AYNI VERGİ ORANI
8427.20.11.00.00 6,5 6,5 AYNI VERGİ ORANI
8427.20.19.00.00 6,5 6,5 AYNI VERGİ ORANI
8427.20.90.00.00 6,5 6,5 AYNI VERGİ ORANI
8427.90.00.10.00 6,0 6,0 AYNI VERGİ ORANI
8427.90.00.90.00 6,0 6,0 AYNI VERGİ ORANI
8428.10.20.90.11 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8428.10.20.90.12 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8428.10.20.90.19 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8428.10.80.90.00 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8428.40.00.00.00 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8428.90.90.90.00 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8430.31.00.00.00 5,0 5,0 AYNI VERGİ ORANI
8430.39.00.00.00 4,1 4,1 AYNI VERGİ ORANI
8431.31.00.00.11 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8431.31.00.00.12 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8431.31.00.00.19 7,6 7,6 AYNI VERGİ ORANI
8437.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8437.80.00.10.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8437.80.00.10.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8437.80.00.10.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8437.80.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8437.90.00.10.00 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8437.90.00.90.11 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8437.90.00.90.19 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8456.11.90.10.00 12,5 12,5 AYNI VERGİ ORANI
8456.40.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8461.50.11.00.00 14,2 14,2 AYNI VERGİ ORANI
8461.50.19.00.00 14,2 14,2 AYNI VERGİ ORANI
8461.50.90.00.00 14,2 14,2 AYNI VERGİ ORANI
8462.10.90.00.19 14,3 14,3 AYNI VERGİ ORANI
8462.21.10.00.00 13,9 13,9 AYNI VERGİ ORANI
8462.29.91.00.11 14,3 14,3 AYNI VERGİ ORANI
8462.29.91.00.19 14,3 14,3 AYNI VERGİ ORANI
8464.10.00.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8464.20.80.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8464.90.00.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8465.10.90.00.00 11,0 11,0 AYNI VERGİ ORANI
8465.91.20.00.00 11,0 11,0 AYNI VERGİ ORANI
8465.91.90.00.00 11,0 11,0 AYNI VERGİ ORANI
8465.95.00.00.00 11,0 11,0 AYNI VERGİ ORANI
8465.99.00.00.19 11,0 11,0 AYNI VERGİ ORANI
8467.89.00.11.00 2,5 2,5 AYNI VERGİ ORANI
8472.90.80.90.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8474.10.00.10.00 4,2 4,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.10.00.90.00 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.20.00.10.00 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.20.00.90.00 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.31.00.00.00 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.32.00.00.00 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.39.00.00.00 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.80.10.00.00 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.80.90.00.11 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.80.90.00.12 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.80.90.00.13 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8474.80.90.00.19 16,2 16,2 AYNI VERGİ ORANI
8476.21.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8479.82.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.10.05.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.10.19.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.10.99.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.20.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.20.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.30.91.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.30.99.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.40.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.40.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.11.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.19.00.01 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.19.00.09 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.19.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.31.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.39.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.40.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.51.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.59.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.61.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.63.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.69.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.71.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.73.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.79.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.81.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.85.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.87.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.99.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.99.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.99.00.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.80.99.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8481.90.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8501.40.80.11.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.52.20.90.11 11,3 11,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.52.20.90.19 11,3 11,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.61.80.90.00 7,3 7,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.62.00.91.00 7,3 7,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.62.00.92.00 7,3 7,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.62.00.93.00 7,3 7,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.63.00.00.00 7,3 7,3 AYNI VERGİ ORANI
8501.64.00.00.00 7,3 7,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.11.20.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.11.80.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.12.00.21.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.12.00.22.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.12.00.23.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.13.20.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.13.40.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.13.80.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.20.20.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.20.40.20.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.20.40.30.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.20.40.40.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.20.60.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8502.20.80.90.00 9,3 9,3 AYNI VERGİ ORANI
8508.11.00.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8508.11.00.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8508.19.00.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8508.60.00.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8508.70.00.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.40.00.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.40.00.00.12 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.40.00.00.13 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.40.00.00.14 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.40.00.00.15 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.40.00.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.80.00.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.80.00.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8509.90.00.00.00 25,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.10.11.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.10.80.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.10.80.00.12 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.10.80.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.21.00.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.29.10.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.29.50.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.29.91.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.29.91.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.29.99.00.12 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.29.99.00.13 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.29.99.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.31.00.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.31.00.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.32.00.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.32.00.00.12 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.32.00.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.33.00.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.40.00.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.40.00.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.50.00.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
8516.60.10.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.60.50.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.60.70.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.60.80.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.60.90.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.60.90.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.71.00.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.71.00.00.12 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.71.00.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.72.00.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.79.20.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.79.70.00.00 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.80.20.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.80.20.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.80.80.00.11 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.80.80.00.19 40,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.90.00.00.11 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.90.00.00.12 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.90.00.00.13 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.90.00.00.14 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8516.90.00.00.19 20,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8536.20.10.00.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8536.20.10.00.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8536.20.90.00.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8536.20.90.00.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8539.50.00.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8543.70.90.00.11 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.20.00.10.11 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.20.00.10.19 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.20.00.90.11 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.20.00.90.19 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.49.91.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.49.93.11.11 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.49.93.11.19 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.49.93.19.11 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.49.93.19.19 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.49.95.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.49.99.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.60.10.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8544.60.90.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8701.10.00.00.00 16,8 16,8 AYNI VERGİ ORANI
8701.91.10.00.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
8701.92.10.00.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
8701.93.10.00.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
8701.94.10.00.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
8701.95.10.00.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
8708.40.50.00.00 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
8708.50.35.00.19 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
8708.70.10.00.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
8708.70.50.00.12 13,3 13,3 AYNI VERGİ ORANI
8708.70.50.00.13 13,3 13,3 AYNI VERGİ ORANI
8708.70.99.00.12 13,3 13,3 AYNI VERGİ ORANI
8708.70.99.00.13 13,3 13,3 AYNI VERGİ ORANI
8708.94.35.00.14 13,3 13,3 AYNI VERGİ ORANI
8708.94.35.00.15 13,3 13,3 AYNI VERGİ ORANI
8711.10.00.00.11 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.10.00.00.19 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.20.10.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.20.92.00.11 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.20.92.00.19 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.20.98.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.30.10.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.30.90.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.40.00.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.50.00.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.60.10.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.60.90.00.11 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.60.90.00.12 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8711.90.00.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8712.00.30.00.00 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8712.00.70.00.11 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8712.00.70.00.19 30,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8714.10.30.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8714.10.90.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8714.10.90.00.19 20,0 0,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
8714.91.10.00.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8714.91.10.00.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
8714.91.30.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8714.92.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8714.99.90.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
8716.80.00.90.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9003.11.00.00.00 29,8 29,8 AYNI VERGİ ORANI
9003.19.00.00.00 29,8 29,8 AYNI VERGİ ORANI
9003.90.00.00.00 15,0 15,0 AYNI VERGİ ORANI
9004.10.10.00.00 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.10.91.00.00 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.10.99.00.00 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.90.10.00.11 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.90.10.00.12 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.90.10.00.19 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.90.90.00.11 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.90.90.00.12 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9004.90.90.00.19 40,0 29,8 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9018.31.10.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9018.31.10.00.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9018.31.10.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9018.31.90.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9018.31.90.00.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9018.31.90.00.13 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9018.31.90.00.14 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9018.31.90.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
9102.91.00.00.11 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9102.91.00.00.12 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9102.91.00.00.19 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9103.10.00.10.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
9103.10.00.90.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
9103.90.00.10.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
9103.90.00.90.00 21,0 21,0 AYNI VERGİ ORANI
9105.11.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9105.19.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9105.21.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9105.29.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9105.91.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9105.99.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9401.30.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.30.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.30.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.40.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.52.00.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.53.00.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.59.00.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.61.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.61.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.69.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.69.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.71.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.71.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.79.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.79.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.80.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.80.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.90.30.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9401.90.80.00.19 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9402.10.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9402.10.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9402.90.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9402.90.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9402.90.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9402.90.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.10.51.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.10.58.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.10.91.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.10.93.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.10.98.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.20.20.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.20.20.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.20.80.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.20.80.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.30.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.30.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.30.91.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.30.99.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.40.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.40.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.50.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.50.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.60.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.60.30.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.60.90.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.60.90.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.70.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.70.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.82.00.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.83.00.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.89.00.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.90.10.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.90.30.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9403.90.90.00.00 20,0 15,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.10.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.21.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.21.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.29.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.29.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.30.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.90.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9404.90.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.21.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.40.10.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.40.90.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.50.10.11 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.50.10.19 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.50.90.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.91.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.10.98.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.20.11.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.20.40.10.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.20.40.90.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.20.50.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.20.91.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.20.99.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.30.00.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.40.10.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.40.31.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.40.35.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.40.39.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.40.91.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.40.95.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.40.99.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.50.00.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.60.20.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9405.60.80.00.00 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9503.00.10.11.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.10.12.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.10.19.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.10.19.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.21.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.29.00.00 15,0 15,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.30.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.35.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.39.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.41.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.49.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.55.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.61.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.69.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.70.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.75.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.79.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.81.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.85.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.87.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.95.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9503.00.99.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
9506.29.00.00.00 45,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9603.30.10.00.00 23,4 23,4 AYNI VERGİ ORANI
9608.10.10.10.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
9608.10.10.90.00 35,0 23,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.10.92.00.00 35,0 23,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.10.99.00.00 35,0 23,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.20.00.10.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
9608.20.00.90.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
9608.30.00.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.30.00.90.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.40.00.10.00 22,0 22,0 AYNI VERGİ ORANI
9608.40.00.90.00 35,0 22,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.50.00.10.00 23,0 23,0 AYNI VERGİ ORANI
9608.50.00.90.11 35,0 23,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.50.00.90.19 35,0 23,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.60.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9608.91.00.00.00 11,0 11,0 AYNI VERGİ ORANI
9608.99.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9609.10.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9609.10.90.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9609.20.00.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9609.90.10.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9609.90.90.00.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9610.00.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9611.00.00.00.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9612.10.10.10.00 25,0 25,0 AYNI VERGİ ORANI
9612.10.10.90.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9612.10.20.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9612.10.80.10.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9612.10.80.90.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9612.20.00.00.00 30,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9617.00.00.00.12 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9617.00.00.00.18 35,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.10.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.20.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.30.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.40.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.50.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.60.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.70.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
9701.90.00.90.00 35,0 25,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
3005.90.31.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
3005.90.31.00.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
3005.90.31.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
3005.90.50.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
3005.90.50.00.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
3005.90.50.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
4201.00.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.11.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.11.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.11.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.11.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.11.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.11.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.12.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.12.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.12.50.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.12.91.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.12.91.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.12.99.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.12.99.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.19.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.19.90.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.19.90.30.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.19.90.50.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.19.90.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.21.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.22.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.22.90.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.22.90.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.29.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.31.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.32.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.32.90.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.32.90.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.39.00.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.39.00.20.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.39.00.30.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.39.00.40.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.39.00.50.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.39.00.60.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.39.00.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.91.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.91.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.91.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.91.80.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.92.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.92.15.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.92.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.92.91.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.92.91.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.92.98.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.92.98.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.99.00.10.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.99.00.20.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.99.00.30.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.99.00.40.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.99.00.50.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.99.00.60.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4202.99.00.90.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.10.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.10.00.00.22 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.10.00.00.23 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.10.00.00.24 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.10.00.00.25 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.10.00.00.28 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.21.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.21.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.29.10.00.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
4203.29.10.00.12 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
4203.29.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.30.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.30.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.40.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4203.40.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4303.10.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4303.10.90.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4303.10.90.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4303.10.90.00.17 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4303.10.90.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4304.00.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
4304.00.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.11.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.19.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.19.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.20.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.20.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.30.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.30.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.30.80.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.30.80.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.90.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.90.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.90.91.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.90.91.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.90.98.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5111.90.98.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.11.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.19.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.19.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.20.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.20.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.30.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.30.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.30.80.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.30.80.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.90.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.90.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.90.91.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.90.91.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.90.98.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5112.90.98.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.11.00.00.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.12.00.00.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.13.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.14.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.15.10.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.15.90.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.21.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.22.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.23.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.24.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.26.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.27.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.28.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.31.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.31.00.90.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.32.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.32.00.90.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.33.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.33.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.34.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.34.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.35.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.35.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.41.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.41.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.42.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.42.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.43.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.43.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.44.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.44.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.46.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.46.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.47.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.47.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.48.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5205.48.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.11.00.00.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.12.00.00.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.13.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.14.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.15.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.21.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.22.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.23.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.24.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.25.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.31.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.31.00.90.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.32.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.32.00.90.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.33.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.33.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.34.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.34.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.35.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.35.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.41.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.41.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.42.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.42.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.43.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.43.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.44.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.44.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.45.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5206.45.00.90.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.11.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.11.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.11.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.11.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.16.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.16.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.16.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.19.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.19.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.19.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.96.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.96.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.96.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.99.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.99.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.12.99.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.13.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.13.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.13.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.19.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.19.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.19.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.21.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.21.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.21.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.21.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.16.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.16.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.16.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.19.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.19.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.19.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.96.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.96.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.96.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.99.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.99.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.22.99.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.23.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.23.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.23.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.29.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.29.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.29.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.31.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.31.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.31.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.16.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.16.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.16.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.19.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.19.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.19.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.96.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.96.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.96.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.99.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.99.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.32.99.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.33.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.33.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.33.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.39.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.39.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.39.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.41.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.41.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.42.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.42.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.42.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.43.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.43.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.43.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.49.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.49.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.49.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.51.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.51.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.51.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.52.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.52.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.52.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.59.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.59.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.59.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.59.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.59.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5208.59.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.11.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.11.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.12.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.12.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.12.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.19.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.19.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.19.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.21.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.21.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.22.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.22.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.22.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.29.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.29.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.29.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.31.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.31.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.31.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.32.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.32.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.32.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.39.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.39.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.39.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.41.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.41.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.42.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.42.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.42.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.43.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.43.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.43.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.49.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.49.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.49.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.51.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.51.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.51.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.52.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.52.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.52.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.59.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.59.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5209.59.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.11.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.11.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.19.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.19.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.19.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.21.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.21.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.29.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.29.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.29.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.31.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.31.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.31.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.32.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.32.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.32.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.39.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.39.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.39.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.41.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.41.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.49.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.49.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.49.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.51.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.51.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.51.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.59.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.59.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5210.59.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.11.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.11.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.12.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.12.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.12.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.19.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.19.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.19.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.20.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.20.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.20.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.31.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.31.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.31.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.32.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.32.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.32.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.39.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.39.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.39.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.41.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.41.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.42.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.42.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.42.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.43.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.43.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.43.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.49.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.49.10.20.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.49.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.49.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.49.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.51.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.51.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.51.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.52.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.52.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.52.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.59.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.59.00.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5211.59.00.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.11.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.11.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.11.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.11.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.11.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.11.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.12.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.12.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.12.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.12.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.12.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.12.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.13.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.13.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.13.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.13.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.13.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.13.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.14.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.14.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.14.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.14.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.14.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.14.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.15.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.15.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.15.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.15.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.15.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.15.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.21.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.21.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.21.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.21.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.21.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.21.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.22.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.22.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.22.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.22.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.22.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.22.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.23.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.23.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.23.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.23.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.23.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.23.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.24.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.24.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.24.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.24.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.24.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.24.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.25.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.25.10.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.25.10.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.25.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.25.90.91.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5212.25.90.92.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5309.21.00.10.00 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5309.21.00.90.00 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5309.29.00.10.11 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5309.29.00.10.12 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5309.29.00.10.19 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5309.29.00.90.11 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5309.29.00.90.12 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5309.29.00.90.19 12,0 12,0 AYNI VERGİ ORANI
5402.31.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.31.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.32.00.00.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.33.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.33.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.34.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.34.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.39.00.10.11 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.39.00.10.12 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.39.00.10.19 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.39.00.20.11 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.39.00.20.12 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.39.00.20.19 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.44.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.44.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.45.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.45.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.46.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.46.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.47.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.47.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.48.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.48.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.51.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.51.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.52.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.52.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.53.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.53.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.59.00.10.11 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.59.00.10.12 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.59.00.10.19 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.59.00.20.11 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.59.00.20.12 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.59.00.20.19 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.61.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.61.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.62.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.62.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.63.00.10.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.63.00.20.00 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.69.00.10.11 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.69.00.10.12 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.69.00.10.19 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.69.00.20.11 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.69.00.20.12 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5402.69.00.20.19 8,0 5,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.10.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.10.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.10.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.10.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.20.11.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.20.11.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.20.19.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.20.19.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.20.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.20.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.30.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.30.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.41.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.41.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.41.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.41.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.42.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.42.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.42.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.42.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.42.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.43.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.43.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.43.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.43.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.43.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.44.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.44.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.44.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.44.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.51.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.51.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.51.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.51.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.51.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.52.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.52.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.52.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.52.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.52.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.53.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.53.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.53.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.53.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.53.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.54.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.54.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.54.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.54.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.10.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.10.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.10.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.10.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.30.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.30.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.30.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.30.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.50.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.50.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.50.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.50.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.50.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.90.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.90.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.61.90.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.10.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.10.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.10.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.10.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.90.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.90.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.69.90.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.71.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.71.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.71.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.71.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.71.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.72.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.72.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.72.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.72.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.72.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.73.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.73.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.73.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.73.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.73.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.74.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.74.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.74.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.74.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.81.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.81.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.81.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.81.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.81.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.82.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.82.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.82.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.82.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.82.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.83.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.83.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.83.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.83.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.83.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.84.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.84.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.84.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.84.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.91.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.91.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.91.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.91.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.91.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.92.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.92.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.92.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.92.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.92.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.93.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.93.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.93.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.93.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.93.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.94.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.94.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.94.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5407.94.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.10.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.10.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.10.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.10.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.21.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.21.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.21.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.21.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.10.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.10.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.10.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.10.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.90.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.90.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.90.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.22.90.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.23.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.23.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.23.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.23.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.23.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.24.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.24.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.24.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.24.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.31.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.31.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.31.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.31.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.31.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.32.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.32.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.32.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.32.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.32.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.33.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.33.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.33.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.33.00.90.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.33.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.34.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.34.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.34.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5408.34.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.11.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.12.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.21.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.22.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.31.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.32.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.41.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.42.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.51.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.52.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.53.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.59.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.61.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.62.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.69.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.91.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.92.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5509.99.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5510.11.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5510.12.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5510.20.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5510.30.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5510.90.00.00.00 12,0 8,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.11.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.19.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.19.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.19.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.19.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.21.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.29.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.29.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.29.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.29.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.91.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.91.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.99.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.99.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.99.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5512.99.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.11.20.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.11.20.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.11.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.11.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.12.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.12.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.13.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.13.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.19.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.19.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.21.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.23.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.23.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.23.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.23.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.29.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.29.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.31.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.31.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.39.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.39.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.41.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.49.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5513.49.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.11.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.12.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.12.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.19.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.19.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.19.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.19.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.21.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.22.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.22.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.23.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.23.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.29.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.29.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.30.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.50.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.50.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.30.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.41.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.42.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.42.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.43.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.43.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.49.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5514.49.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.11.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.11.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.11.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.11.30.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.11.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.11.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.12.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.12.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.12.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.12.30.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.12.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.12.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.11.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.11.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.19.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.19.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.91.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.91.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.99.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.13.99.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.19.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.19.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.19.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.19.30.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.19.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.19.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.21.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.21.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.21.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.21.30.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.21.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.21.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.11.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.11.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.19.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.19.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.91.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.91.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.99.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.22.99.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.29.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.29.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.91.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.91.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.91.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.91.30.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.91.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.91.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.99.20.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.99.20.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.99.40.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.99.40.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.99.80.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5515.99.80.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.11.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.11.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.12.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.12.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.13.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.13.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.14.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.14.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.21.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.22.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.22.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.23.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.23.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.23.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.24.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.24.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.31.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.31.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.32.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.32.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.33.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.33.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.34.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.34.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.41.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.41.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.42.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.42.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.43.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.43.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.44.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.44.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.91.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.91.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.92.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.92.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.93.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.93.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.94.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5516.94.00.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5603.11.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.11.90.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.12.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.12.90.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.12.90.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.13.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.13.90.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.13.90.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.14.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.14.90.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.91.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.91.90.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.92.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.92.90.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.92.90.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.93.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.93.90.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.93.90.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.94.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5603.94.90.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
5608.11.20.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5608.11.80.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5608.19.11.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5608.19.19.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5608.19.30.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5608.19.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5608.90.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.10.10.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.10.10.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.10.10.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.10.90.00.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.10.90.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.10.90.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.10.90.00.14 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.10.90.00.90 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.90.10.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.10.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.10.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.90.10.00.21 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.10.00.29 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.90.10.00.31 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.10.00.39 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.90.10.00.41 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.10.00.49 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.90.90.10.11 45,0 45,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.90.10.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.90.90.90.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.90.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5701.90.90.90.21 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5701.90.90.90.29 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.10.00.10.00 45,0 45,0 AYNI VERGİ ORANI
5702.10.00.90.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5702.10.00.90.19 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5702.20.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.31.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.31.80.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.32.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.39.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.39.00.00.91 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.39.00.00.92 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.39.00.00.99 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.41.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.41.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.42.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.49.00.10.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.49.00.10.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.49.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.49.00.90.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.49.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.50.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.50.31.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.50.39.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.50.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.91.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.92.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.92.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.99.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.99.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.99.00.00.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5702.99.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.20.12.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.20.18.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.20.92.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.20.98.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.30.12.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.30.18.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.30.82.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.30.88.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.90.20.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5703.90.80.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5704.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5704.20.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5704.90.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5704.90.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5705.00.30.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5705.00.80.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.21.00.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.21.00.20.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.22.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.23.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.26.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.27.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.31.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.32.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.33.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.36.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.37.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.90.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.90.90.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.90.90.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5801.90.90.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5802.11.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5802.19.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5802.20.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5802.30.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5803.00.10.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5803.00.30.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5803.00.90.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5803.00.90.20.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5803.00.90.30.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5803.00.90.40.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5803.00.90.50.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5803.00.90.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.10.10.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.10.90.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.10.90.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.21.00.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.21.00.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.29.00.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.29.00.90.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.29.00.90.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.30.00.10.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.30.00.10.12 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.30.00.90.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5804.30.00.90.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5805.00.00.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
5806.10.00.00.11 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.10.00.00.12 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.10.00.00.19 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.20.00.10.00 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.20.00.90.00 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.31.00.00.00 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.32.10.00.11 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.32.10.00.19 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.32.90.00.11 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.32.90.00.19 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.39.00.00.11 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.39.00.00.19 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.40.00.00.11 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5806.40.00.00.19 15,0 10,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5807.10.10.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5807.10.90.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5807.90.10.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5807.90.10.20.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5807.90.90.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5808.10.00.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5808.10.00.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5808.90.00.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5808.90.00.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5809.00.00.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.10.10.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.10.90.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.91.10.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.91.90.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.92.10.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.92.90.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.99.10.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5810.99.90.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.01.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.05.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.07.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.09.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.19.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.21.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.29.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.30.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.40.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.91.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.92.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.93.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.95.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.96.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5811.00.00.99.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
5901.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
5903.10.10.10.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.10.10.90.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.10.90.10.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.10.90.90.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.20.10.10.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.20.10.90.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.20.90.10.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.20.90.90.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.90.10.10.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.90.10.90.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.90.91.10.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.90.91.90.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.90.99.10.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
5903.90.99.90.00 14,0 14,0 AYNI VERGİ ORANI
6001.10.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.10.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.10.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.21.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.22.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.29.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.29.00.00.91 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.29.00.00.99 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.91.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.92.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.99.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.99.00.00.91 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6001.99.00.00.99 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6002.40.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6002.40.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6002.40.00.00.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6002.90.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6003.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6003.20.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6003.30.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6003.30.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6003.40.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6003.90.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6003.90.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6004.10.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6004.10.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6004.10.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6004.90.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.21.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.22.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.23.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.24.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.35.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.36.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.37.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.38.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.39.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.41.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.42.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.43.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.44.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.90.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6005.90.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.21.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.22.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.23.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.24.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.31.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.32.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.33.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.34.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.41.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.42.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.43.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.44.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6006.90.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6101.20.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6101.20.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6101.30.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6101.30.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6101.90.20.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6101.90.80.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.10.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.10.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.20.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.20.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.30.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.30.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.90.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6102.90.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.10.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.10.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.22.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.23.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.29.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.29.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.29.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.29.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.31.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.32.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.33.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.39.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.39.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.39.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.39.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.41.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.42.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.43.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.49.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.49.00.00.91 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.49.00.00.92 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.49.00.00.93 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6103.49.00.00.94 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.13.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.19.20.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.19.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.19.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.19.90.00.17 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.22.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.23.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.29.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.29.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.29.90.00.17 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.31.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.32.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.33.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.39.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.39.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.39.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.41.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.42.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.43.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.43.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.44.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.44.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.49.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.49.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.49.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.51.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.52.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.53.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.59.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.59.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.59.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.59.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.61.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.62.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.63.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.69.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.69.00.00.91 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.69.00.00.92 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.69.00.00.93 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6104.69.00.00.94 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6105.10.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6105.20.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6105.20.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6105.90.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6105.90.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6106.10.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6106.20.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6106.90.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6106.90.30.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6106.90.50.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6106.90.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.12.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.19.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.21.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.22.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.29.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.91.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6107.99.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.19.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.21.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.22.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.29.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.31.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.32.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.39.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.91.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.92.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6108.99.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6109.10.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6109.90.20.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6109.90.20.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6109.90.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.11.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.11.30.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.11.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.12.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.12.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.19.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.19.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.20.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.20.91.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.20.99.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.30.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.30.91.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.30.99.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.29 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.39 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.49 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.51 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6110.90.90.00.59 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.20.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.20.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.30.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.30.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.17 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.21 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.22 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.29 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6111.90.90.00.39 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.12.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.19.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.19.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.19.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.20.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.20.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.20.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.20.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.31.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.31.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.39.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.39.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.39.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.39.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.41.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.41.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.49.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.49.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.49.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6112.49.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6113.00.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6113.00.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6114.20.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6114.30.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6114.30.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6114.90.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.10.10.00.00 8,0 8,0 AYNI VERGİ ORANI
6115.10.90.00.00 8,0 8,0 AYNI VERGİ ORANI
6115.21.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.22.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.29.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.29.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.29.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.29.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.30.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.30.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.30.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.30.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.94.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.95.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.96.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.96.91.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.96.99.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6115.99.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6116.10.20.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6116.10.80.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6116.91.00.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6116.92.00.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6116.93.00.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6116.99.00.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.10.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.10.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.10.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.10.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.10.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.80.10.11.00 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.10.19.11 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.10.19.12 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.10.19.13 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.10.19.14 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.10.19.19 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.21 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.29 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.31 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.39 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.41 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.49 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.51 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.59 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.61 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.80.80.00.69 18,0 18,0 AYNI VERGİ ORANI
6117.90.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.90.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.90.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.90.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6117.90.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.10.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.10.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.10.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.90.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.90.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.90.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.12.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.10.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.10.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.10.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.90.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.90.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.90.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.13.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.19.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.91.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.91.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.91.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.92.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.92.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.92.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.93.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.93.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.93.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.99.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.99.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6201.99.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.10.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.10.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.10.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.90.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.90.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.90.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.12.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.10.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.10.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.10.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.90.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.90.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.90.00.16 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.13.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.19.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.19.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.19.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.19.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.19.00.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.19.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.91.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.91.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.91.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.92.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.93.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.93.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.93.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.99.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.99.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6202.99.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.12.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.19.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.19.30.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.19.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.22.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.22.80.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.23.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.23.80.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.29.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.29.18.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.29.30.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.29.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.29.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.31.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.32.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.32.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.33.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.33.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.39.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.39.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.39.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.41.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.41.30.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.41.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.42.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.42.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.42.33.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.42.35.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.42.51.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.42.59.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.42.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.43.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.43.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.43.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.43.39.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.43.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.49.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.49.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.49.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.49.39.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.49.50.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6203.49.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.12.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.13.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.19.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.19.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.21.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.22.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.22.80.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.23.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.23.80.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.29.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.29.18.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.29.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.31.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.32.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.32.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.32.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.32.90.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.33.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.33.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.39.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.39.19.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.39.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.41.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.42.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.42.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.42.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.43.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.43.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.44.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.44.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.49.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.49.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.49.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.51.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.51.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.51.00.00.21 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.51.00.00.29 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.52.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.52.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.52.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.52.00.00.22 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.53.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.59.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.59.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.61.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.61.85.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.62.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.62.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.62.33.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.62.39.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.62.51.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.62.59.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.62.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.63.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.63.18.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.63.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.63.39.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.63.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.69.11.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.69.18.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.69.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.69.39.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.69.50.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6204.69.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.20.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.20.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.20.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.30.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.90.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.90.80.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.90.80.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6205.90.80.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.10.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.10.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.10.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.20.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.20.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.20.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.30.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.30.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.30.00.00.18 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.30.00.00.22 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.30.00.00.23 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.30.00.00.28 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.40.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.40.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.40.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.90.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.90.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.90.10.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.90.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.90.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6206.90.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.11.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.11.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.19.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.19.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.19.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.19.00.00.29 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.21.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.22.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.29.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.91.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.99.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6207.99.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.19.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.21.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.21.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.22.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.22.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.29.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.29.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.91.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.92.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6208.99.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.20.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.20.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.20.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.30.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.30.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.30.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.90.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.90.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.90.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.90.90.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.90.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6209.90.90.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.10.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.10.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.10.92.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6210.10.98.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6210.20.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.20.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.20.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.20.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.20.00.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.20.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.30.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.30.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.30.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.30.00.00.14 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.30.00.00.15 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.30.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.40.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.40.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.40.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.50.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.50.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6210.50.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.11.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.11.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.12.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.12.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.21 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.22 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.23 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.20.00.00.29 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.41.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.42.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.32.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.10.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.41.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.42.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.33.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.39.00.00.21 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.39.00.00.29 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.39.00.00.31 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.39.00.00.39 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.42.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.42.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.42.41.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.42.42.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.42.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.43.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.43.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.43.41.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.43.42.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.43.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.49.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6211.49.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6212.10.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6212.10.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6212.20.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6212.30.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6212.90.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6212.90.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6213.20.00.00.11 6,0 6,0 AYNI VERGİ ORANI
6213.20.00.00.19 6,0 6,0 AYNI VERGİ ORANI
6213.90.00.10.00 6,0 6,0 AYNI VERGİ ORANI
6213.90.00.90.00 6,0 6,0 AYNI VERGİ ORANI
6214.10.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.10.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.20.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.20.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.30.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.30.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.40.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.40.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6214.90.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6215.10.00.10.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.10.00.10.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.10.00.90.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.10.00.90.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.20.00.10.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.20.00.10.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.20.00.90.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.20.00.90.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.10.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.10.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.90.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.90.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.90.21 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.90.29 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.90.31 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6215.90.00.90.39 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6216.00.00.00.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6216.00.00.00.12 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6216.00.00.00.13 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6216.00.00.00.14 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6216.00.00.00.19 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6217.10.00.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6217.10.00.00.19 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6217.90.00.11.00 4,0 4,0 AYNI VERGİ ORANI
6217.90.00.19.00 4,0 4,0 AYNI VERGİ ORANI
6217.90.00.90.00 4,0 4,0 AYNI VERGİ ORANI
6301.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.20.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.20.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.30.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.30.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.40.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.40.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.40.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.90.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.90.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6301.90.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.21.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.21.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.22.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.22.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.29.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.29.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.31.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.32.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.32.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.39.20.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.39.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.40.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.51.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.53.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.53.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.59.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.59.90.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.59.90.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.59.90.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.60.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.60.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.91.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.93.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.93.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.99.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.99.90.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.99.90.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6302.99.90.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.12.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.19.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.91.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.91.00.00.20 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.91.00.00.30 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.92.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.92.90.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.92.90.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.92.90.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.99.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.99.90.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.99.90.00.21 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.99.90.00.22 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.99.90.00.23 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6303.99.90.00.29 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.11.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.11.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.11.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.10.10.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.10.10.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.10.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.10.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.30.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.30.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.90.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.19.90.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.20.00.00.00 25,0 0,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.91.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.91.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.91.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.92.00.10.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.92.00.10.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.92.00.90.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.92.00.90.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.93.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.93.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.99.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.99.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.99.00.00.13 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6304.99.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6305.10.10.10.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.10.20.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.10.90.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.90.10.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.90.30.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.90.30.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.90.30.13 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.90.90.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.90.90.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.10.90.90.13 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.20.00.10.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.20.00.90.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.32.11.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.32.19.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.32.90.10.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.32.90.90.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.32.90.90.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.33.10.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.33.90.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.39.00.10.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.39.00.10.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.39.00.20.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.39.00.20.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.39.00.90.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.39.00.90.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.90.00.10.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.90.00.10.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.90.00.90.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.90.00.90.12 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.90.00.90.13 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6305.90.00.90.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6306.12.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6306.19.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6306.22.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6306.29.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6306.30.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6306.40.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6306.90.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6307.10.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6307.10.30.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6307.10.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6307.10.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6307.20.00.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6307.90.10.00.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6307.90.10.00.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6307.90.91.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6307.90.92.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6307.90.98.10.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6307.90.98.90.11 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6307.90.98.90.19 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6308.00.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6308.00.00.00.19 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6308.00.00.00.21 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6308.00.00.00.29 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6401.10.00.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6401.92.10.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6401.92.90.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6401.99.00.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6402.12.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.12.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.19.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.20.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.91.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.91.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.05.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.31.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.39.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.50.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.91.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.93.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.96.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6402.99.98.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6403.12.00.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.19.00.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.20.00.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.40.00.00.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.40.00.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.40.00.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.51.05.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.51.11.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.51.15.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.51.19.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.51.91.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.51.95.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.51.99.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.05.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.11.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.31.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.35.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.39.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.50.00.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.50.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.50.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.91.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.95.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.59.99.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.05.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.11.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.13.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.16.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.18.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.91.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.93.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.96.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.91.98.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.05.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.11.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.31.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.33.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.36.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.38.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.50.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.91.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.93.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.96.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6403.99.98.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6404.11.00.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6404.19.10.00.11 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6404.19.10.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6404.19.10.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6404.19.90.00.11 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6404.19.90.00.12 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6404.19.90.00.13 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6404.20.10.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6404.20.90.00.00 35,0 30,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6405.10.00.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.20.10.00.00 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.20.91.00.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.20.91.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.20.91.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.20.99.00.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.20.99.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.20.99.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.90.10.00.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.90.10.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.90.10.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.90.90.00.11 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.90.90.00.12 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6405.90.90.00.13 50,0 50,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.10.10.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.10.90.10.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.10.90.90.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.20.10.00.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.20.10.00.12 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.20.90.00.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.20.90.00.12 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.30.00.00 20,0 20,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.50.10.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.50.10.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.50.30.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.50.30.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.50.90.11 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.50.90.19 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.60.00.00 30,0 30,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.90.10.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.90.30.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6406.90.90.90.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6504.00.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6505.00.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6505.00.30.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6505.00.90.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6505.00.90.20.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6505.00.90.30.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6505.00.90.40.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6505.00.90.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6506.10.10.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6506.10.10.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6506.10.80.10.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6506.10.80.90.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6506.91.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6506.99.10.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6506.99.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6601.10.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6601.91.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6601.99.20.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6601.99.90.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6602.00.00.00.00 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6603.20.00.00.00 10,0 10,0 AYNI VERGİ ORANI
6603.90.10.00.00 8,0 8,0 AYNI VERGİ ORANI
6603.90.90.10.00 8,0 8,0 AYNI VERGİ ORANI
6603.90.90.90.00 8,0 8,0 AYNI VERGİ ORANI
6702.10.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6702.10.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6702.10.00.00.15 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6702.90.00.00.11 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6702.90.00.00.12 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ
6702.90.00.00.15 25,0 20,0 VERGİ ORANI DEĞİŞMİŞ