İhraç Araçlarındaki ilk dolum yağ ve akaryakıtta ÖTV

ÖTV kanuna ekli 1 sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları 8701.20, 8702, 8703, 8704 ve 8711 gtip kapsamındaki araçların İhraç edilmiş olanlarının üretim sürecinde kullanılmış olduğu tespitinde Sıfır olarak uygulanacaktır.

ÖTV oranının sıfır olarak uygulanacak ihraç edilecek araçlar adet başına;
– 8703 gtip kapsamında araçlarda 7 litre
– 8711 gtip kapsamındaki motosikletlerde 2 litre
– Diğer araçlarda ise 15 litre olarak sınırlandırılmıştır.

İhraç edilen kara taşıtlarında ilk dolum yağların ve akaryakıtların ÖTV tutarları