İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinden Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan ve Hidrojen Peroksit çıkarıldı. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı bazı ürünler ÖN İZİN kapsamından çıkarıldı.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 35 ila 38 inci sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

 35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47) 

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 33 ila 40 ıncı sıralarının yürürlükten kaldırılmıştır.

 

33- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Ventilatör Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
34- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.84.00.19 GTİP’li Ecmo Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
35- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9019.20.00.00.18 GTİP’li Oksijen Konsantratörü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
36- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen Ventilasyon Sarfları

(9019.20, 90.26 GTİP’li Flow sensör, 84.81, 9019.20 GTİP’li Ekspirasyon valfi,
9027.10 GTİP’li Oksijen sensörü,
9019.20 GTİP’li Ventilatör devreleri)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
37- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.90.60.00.00 GTİP’li Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
38- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen

9018.39 GTİP’li IV Kanül

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
39- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen

90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon Tüpleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı
40- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörleri

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

hracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No İhracat 20067)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 20209

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 9631)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 20208)