POLİTİKALARIMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, kaliteli, huzurlu, çalışanların yaratıcılıklarını kullanabildikleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak

Çalışanlarımızın her türlü gelişme ve değişimlerinin yakından takip edilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitimleri tespit etmek, uygulamak

Çalışanlarımızın kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarılarının sonuçlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak; performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek

Çalışanlarımızın kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendilerini bulundukları konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek

Çalışanların yurtiçi ve yurtdışında; uygun zamanda, uygun lokasyonda ve uygun pozisyonda görev almalarını sağlayarak global iş deneyimine sahip olmalarını sağlamak

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştirmek

Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek.