İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2015/8 ) de değişiklik yapılarak 8431.49.20.29.00 GTİP de bulunan Ekskavatör paletlerinde gözetim uygulaması kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2015/8 ) de değişiklik yapılarak 8431.49.20.29.00 GTİP de bulunan Ekskavatör paletlerinde gözetim uygulaması kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.