İNSAN KAYNAKLARI

Asıl gücümüz ve sermayemiz insan kaynağımız

Çalışanlarımız için sağlıklı, güvenli, adil ve katılımcı bir iş ortamı oluşturmak en önemli misyonumuz. İnsan ve çalışan haklarına saygılı, ayrımcılık karşıtı ve adil bir iş ortamı oluşturmayı esas alıyoruz.

Çalışan haklarına ilişkin yasalara saygı, gizlilik, fırsat eşitliği, sağlık ve iş güvenliği, İnsan Kaynakları politikamızın temel taşlarıdır. Ayrımcılık karşıtı insan kaynakları politikamız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızı etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk, medeni hal ayrımı yapmaksızın eşit kabul ediyoruz. “Çocuk işçi, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmama” ilkemizin gereğini her yerde yerine getiriyor, takip ediyoruz.

İşe alım, ücretlendirme, kariyer olanakları ve terfi uygulamaları süreçlerinde, yasalara uyumun ötesinde, doğru işe doğru insan, adil iş ortamının yaratılması ve herkese fırsat eşitliği sağlanması prensiplerini uyguluyoruz. Sektörün en yalın ve agresif prim sistemine sahibiz. Herkes hangi başarının ödüllendirileceğini çok iyi biliyor. Şirketimizde alınan maaşlar da dahil hemen her konuda şeffalık hakim. Çalışan sirkülasyonumuz çok düşük.

Gelişim için katılımcılığın ve ortak akıl ile hareket etmenin şart olduğunu biliyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz iletişim kanallarıyla çalışanlarımızın karar alma süreçlerine katılımını teşvik ediyor, Barsan Global Lojistik içinde güvenlik kültürünün gelişmesi ve iş yapış şeklimizin vazgeçilmez bir parçası olması için sürekli çalışıyoruz.

KARİYER OLANAKLARI

Küresel bir şirket olmanın verdiği ayrıcalıkla Barsan’da işe başlayanlara ve deneyimli profesyonellere Türkiye’de ve dünyanın çeşitli stratejik noktalarında global iş deneyimi ve çok yönlü kariyer imkanı sunuyoruz. Bölge takımlarına finans, IT & yazılım, insan kaynağı, marka yönetimi & PR, merkezi toplu satın alma avantajı sağlıyoruz.

Yurt Dışında Kariyer Olanakları

Dünya çapında hızla büyüyen bir lojistik şirketi olarak sürekli yeni bir ülkede ya da şehirde ofisler açıyoruz. Açılan yeni ofislerimize Barsan Global Lojistik kültürünü ve iş yapış şeklini aktarabilmek için Türkiye’den yetiştirdiğimiz genç insan kaynağını yerleştirebiliyoruz. Özellikle yurt dışında iş tecrübesi kazanmak isteyen genç yetenekler için Barsan Global Lojistik pek çok farklı fırsat barındırıyor.

Çok Yönlü Kariyer

Rotasyon sistemi ile çalışanlarımız tek bir operasyon çeşidine bağlı kalıp sınırlı bir uzmanlık geliştirmek yerine lojistiğin farklı alanlarında tecrübe edinerek sektöre hakim olabilecekleri yetkinlikleri kazanıyorlar.

Siz de BGL ailesine katılmak ve bu keyifli oluşumda yerinizi almak ister misiniz?

Siz de BGL ailesine katılmak ve bu keyifli oluşumda yerinizi almak ister misiniz?

BAŞVUR

ÖNEMLİ: İş ve staj başvurularınızı web sitemiz veya kariyer.net üzerinden yapabilirsiniz. E-mail ile yapılan iş ve staj başvurularınız dikkate alınmayacaktır. 

Barsan Global Lojistik’te staj

Kış Dönemi : Eylül – Haziran tarihleri arasında lise öğrencilerini değerlendirmeye alarak, uygun adaylara staj imkanı sunuyoruz. Staj süresince öğrencilerimize lojistik sektörünü daha yakından tanıma ve gözlemleme fırsatı sağlayarak, meslek seçimlerinde yol gösteriyoruz.

Yaz Dönemi : Haziran – Eylül ayları arasında üniversite stajyerlerini değerlendirmeye alarak, uygun adaylara staj imkanı sunuyoruz. Stajyerler, Genel Merkezimizde ve Türkiye genelinde yer alan şubelerimizde farklı pozisyonlarda görev alarak, tüm lojistik süreçleri hakkında ilgili direktörlerden geri bildirim alıyorlar. Staj sonunda performansları uygun olan adaylar, BGL ailesinin bir ferdi olmak için ilk adımı atıyorlar.

Staj başvurusu

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, kaliteli, huzurlu, çalışanların yaratıcılıklarını kullanabildikleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak

Çalışanlarımızın her türlü gelişme ve değişimlerinin yakından takip edilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitimleri tespit etmek, uygulamak

Çalışanlarımızın kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarılarının sonuçlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak; performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek

Çalışanlarımızın kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendilerini bulundukları konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek

Çalışanların yurtiçi ve yurtdışında; uygun zamanda, uygun lokasyonda ve uygun pozisyonda görev almalarını sağlayarak global iş deneyimine sahip olmalarını sağlamak

Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştirmek

Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek.