KÜRESEL SÖZLEŞMELER

BM GLOBAL COMPACT

Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’ne (Global Compact) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne bağlıyız.

Sürekli rekabet içindeki dünyaya ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan BM Küresel Sözleşmesi’ni imzaladık.

Bu sözleşmenin insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıkları altında düzenlediği 10 evrensel ilkesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen BM Sürdürülebilirlik İlkeleri, yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Küresel İlkeler Sözleşmesi; iş dünyasının liderlerini, evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla, şirketleri, Birleşmiş Milletler’i, işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren uluslararası bir insiyatiftir.

BGL; bu sözleşmeye, 12 Kasım 2007 tarihinde 35 kuruluş ile beraber imza attı.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 maddesi:

İlke 1: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalıdır.

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalıdır.

İlke 4: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemelidir.

İlke 5: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmelidir.

İlke 6: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmelidir.

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemelidir.

İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemelidir.

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir.

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.