YEŞİL LOJİSTİK

Sürdürülebilir başarı, ancak içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumun gelişmesiyle mümkün olabilir

Lojistik sektörü, taşıtların ortaya çıkardığı sera gazları nedeniyle iklim değişikliğine etkisi oldukça fazla olan sektörler arasında. Bu nedenle lojistik sektörünün çevresel etkisini azaltması, sadece sektör için değil tüm kurduğu ağ için önemli bir değer taşıyor. Taşımacılığın doğal yaşama zarar vermesini engellemek için sera gazlarının zararını en aza indirgeyecek ve daha az miktarda gaz salınımı sağlayacak çözüm yolları bulmak durumundayız.
Barsan Global Lojistik olarak, çevre politikamız, sorunlara yaşandıktan sonra çözüm üreten reaktif bir yaklaşıma değil sorunları daha yaşanmadan önlemeye yönelik proaktif bir yaklaşıma dayanıyor. Bu anlayışla, tedarik zinciri içerisindeki tüm iş ortaklarımızla yarattığımız değeri paylaşarak onların da dönüşümüne destek oluyoruz.

KARBON AYAK İZİMİZ

Lojistik sektöründe sera gazı emisyonlarının % 89’u taşımadan ve % 11’i tesisler ve depolardan geliyor. Taşımadan kaynaklanan sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla düzenli olarak karbon ayak izimizi hesaplıyoruz.
45.053,75 t CO2e

1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde taşımadan kaynaklanan  karbon ayak izimiz

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporda sera gazı salınımlarını başarılı bir şekilde azaltmak için lojistik servis sağlayıcılarına düşen görevler şöyle sıralanıyor:
1. Temiz araçlar kullanmak
2. Ağları optimize etmek ve verimli bir hiyerarşik yapı kurmak
3. Yeni yeşil binalar kurmak
4. Tedarikçileri, müşterileri ve çalışanları eğitmek
5. Geri dönüşüm ve atık yönetim sistemi kurmak.

Bu görevler çerçevesinde filomuz, ağların optimizasyonu, tedarikçi/ müşteri ve çalışan eğitimleri ile geri dönüşüm ve atık sistemi konusunda çok önemli dönüşümler gerçekleştirdik.

TIR FİLOMUZ

Filomuzun tamamı bu yıl EURO 6 normlarında yenilendi. Yaşı 3 yılın üzerinde araç kullanmıyoruz. Temiz araçlar kullanmak kara taşımacılığında sera gazı salınımını azaltabilmek için en önemli unsurlardan biridir. Taşımacılığa Euro standardının gelmesi ile birlikte emisyon salınımlarında iyileşme yaşansa da en kayda değer gelişme Euro 6 standardı araçlar ile sağlanabiliyor.

YEŞİL TESİSLER VE ÇEVRECİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ

Depolama faaliyetleri sırasında meydana gelen en önemli çevresel etki elektrik tüketiminden kaynaklanıyor. Depolardaki elektrik tüketimini aza indirmek için led aydınlatma uygulamasına geçtik.

Çevreci ve ekonomik sürüş eğitimlerinin temelinde az enerji kullanmak ve kayıpları asgariye indirmek yatıyor. Yol ve kullanım koşullarına bağlı olarak bu eğitimler sayesinde yaklaşık %10 oranında yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Şoförlere verdiğimiz çevreci ve ekonomik sürüş eğitimleri ile az enerji kullanımını hedefliyoruz.