POLİTİKALARIMIZ

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Barsan Global Lojistik olarak, faaliyette bulunduğumuz tüm coğrafyalarda yasalara uygun, çevreye topluma ve paydaşlarımıza saygılı, önce insan yaklaşımıyla iş sağılığı ve güvenliğini önceliklendirerek lojistik sektörünün önemli aktörleri arasında yer almayı hedefliyoruz.

Çalışan haklarına ilişkin yasalara saygı, gizlilik, fırsat eşitliği, sağlık ve iş güvenliği temel taşlarımız. Tüm çalışanlarımızı etnik köken, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk, medeni hal ayrımı yapmaksızın eşit kabul ediyoruz. “Çocuk işçi, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmama” ilkemizin gereğini her yerde yerine getiriyor ve takip ediyoruz. Çalışanlarımızın karar alma süreçlerimize katılımını teşvik ediyoruz. Çalışanlarımız en değerli varlığımız ve onların güvenliğini sağlamak birincil önceliğimizdir. Güvenli iş ortamı olarak sektörümüzde örnek ve öncü bir kurum olmayı hedefliyoruz.

Barsan Global Lojistik olarak çevre bakış açımız, çevre problemlerine yaşandıktan sonra çözüm üreten reaktif bir yaklaşım değil, sorunları yaşanmadan önlemeye yönelik proaktif bir yaklaşım ortaya koymaktır. Uzun dönem hedefimiz çevresel kararlarımızı stratejik kararlarımızın bir parçası haline getirmek ve tedarik zinciri içerisindeki tüm iş ortaklarımızla yarattığımız değeri paylaşarak onların da ortak olmasını sağlamaktır.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde istihdam ve büyüme alanında ekonomik katma değer yaratmamızın yanı sıra toplumsal ve çevresel konularda da katkı sağlama gayretindeyiz. “Yalnızca yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz” felsefesi ile çalışmaktayız. Bu çalışmaları tamamlayıcı niteliğiyle “topluma katkı” konusunu da kurumsaldeğerlerimiz ve BGL kültürünü iç ve dış paydaşlarımızla paylaşabilmek, geliştirebilmek ve çoğaltabilmek için bir fırsat görüyoruz.

BGL yönetimi ve çalışanları olarak büyük bir aileyiz ve toplumsal fayda için ortak hareket edebilmeyi önemsiyoruz. Bu amaçla çalışanlarımızın gönüllülük esaslı çalışmalarını, onların açtığı yolda ilerleyerek ve onların sahiplendiği konuları destekleyerek sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Barsan Global Lojistik Sürdürülebilirlik Stratejimiz;
Dünya çapında büyürken dünyayı koruyan, çalışanları için en güvenli iş ortamına ve müşterileri için en güvenilir sistemlere ve hizmet kalitesine sahip çözüm ortağı olmaktır.

Barsan Global Sürdürülebilirlik Vizyonumuz;
BGL olarak sürdürebilirlik vizyonumuz,‘’Değer Yaratarak Büyümek’’tir. Sürdürülebilir başarının ancak içinde yer aldığımız toplumun gelişmesiyle mümkün olabileceğinin farkındayız.