POLİTİKALARIMIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Barsan Global Lojistik A.Ş. olarak kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmekteyiz. Bu doğrultu da.
Bilgi Güvenliği Politikamız.

• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin KVKK ve ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, belgelenmesi, kaynak ayrılması ve sürekli iyileştirilmesi sağlamak,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,
• İş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,
• Şirketimizin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak
• Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak şirketimizin güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek
• Şirketimizin karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamaktır
• Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak
• Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak
• Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek
• Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak
• Çalışanlarımıza bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak
• Paydaşlarımızın da Barsan Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak

Barsan Global Lojistik A.Ş. Yönetimi olarak.
• BGYS’nin etkin uygulamasını, sürekli izlenmesi ve gözden geçirilmesi suretiyle sürekli iyileştirilmesini
• BGYS’nin hedeflenen sonuçları üretebilmesi için gereken kaynakların ve ortamın sağlanmasını
• BGYS’nin uygulanmasında yetersizlik veya yeni zayıflıklar tespit edildiğinde, gerekli düzeltme ve iyileştirmelerin gerçekleştirileceğini

Taahhüt ederiz

• Personel bilincinin geliştirilmesi ve teknik yetkinliğin sağlanması için gereken eğitimlerin alınmasını destekler, bütün personelin Barsan Bilgi Güvenliği Politikasından haberdar olması ve buna uygun hareket etmesi için gereken faaliyetleri uygular, Bilgi güvenliği bilinçlendirme çalışmalarına rağmen insan kaynaklı kasıtlı tehditlerin gerçekleşmesi durumunda disiplin sürecinin çalıştırılacağını garanti ederiz

A. Cengiz Çaptuğ
Yönetim Kurulu Başkanı

1.0. Hedeflerimiz;
Barsan Global Lojistik A.Ş.’nin, bilgi güvenliği çerçevesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerçekleştireceği hedefler;
• Barsan Global Lojistik A.Ş.’nin bilgi sistemlerine ait işlevlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak.
• Doğru kullanıcılara, doğru bilgiyi sunarak performansı arttırmak.
• Stratejik bilgileri, projeleri ve şirket bilgi birikimini korumak.
• Bilgi güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak.
• Tüm çalışanlar üzerinde güvenlik kültürünü yerleştirmek.

2.0. İlkelerimiz;
• Her süreç, kritik ve stratejik özellik taşıyan bilgilerini belirler.
• Barsan Global Lojistik A.Ş. bilgi varlığını koruma sorumluluğu tüm çalışanlara aittir.

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Operasyon süreçlerinde bilgi güvenliğini en üst seviyede gözetebilmek için BGL ofis çalışanlarına her yıl Bilgi Güvenliği Eğitimleri veriyoruz.