VERİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

asf

Türkiye’de ISO 27001’i lojistik sektöründe ilk alan şirketlerden biri olarak müşterilerimizin veri güvenliğini en öncelikli konulardan biri olarak görüyoruz. Veri güvenliğine yasal bir gereklilik ya da müşteri talebi olmaktan daha öte bir yaklaşım gösteriyoruz.

Bilgi güvenliğine ilişkin yasalar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Türkiye’de ve dünyada pek çok veri merkezi kullanan bir kurum olarak, yasalar arasındaki bu farklılıkları en güvenli sistemleri inşa edebilmemiz için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Müşteri güvenliği, müşteri verilerinin dahil olduğu herhangi bir sistemin, hizmetin ya da programın daha tasarlama aşamasında göz önüne aldığımız ana kriterlerden biridir.

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını 2013 yılında aldık.

Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak
  • Barsan Global Lojistik servislerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak
  • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak
  • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek
  • Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak
  • Virüs gibi zararlı kodlara ve Barsan Global Lojistik dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak
  • Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek
  • Çalışanlarımıza bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak
  • Paydaşlarımızın da Barsan Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Operasyon süreçlerinde bilgi güvenliğini en üst seviyede gözetebilmek için BGL ofis çalışanlarına her yıl Bilgi Güvenliği Eğitimleri veriyoruz.