YATIRIM TEŞVİK BELGESİ EK SÜRE HAKKINDA

09.05.2020 tarih 31122 Sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan , Cumhurbaşkanı Kararı ile,

Yatırımlarda Devlet yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Geçici Madde eklenmiştir.

Buna göre ;

11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre alınabilecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-14.pdf