Yeni yılda uygulanacak Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu tebliği yayınlandı

Damga Vergileri
Her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810 Türk Lirası olmuştur. Gümrükte kullanılan belgelerde uygulanacak tutarlar aşağıdaki gibidir;

Gümrük idarelerine verilen beyannameler 97,10 TL
Konşimentolar 14,80 TL
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 25,10 TL
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 11 TL
Ordinolar 0,70 TL

Harçlar
Özel Antrepo izin belgeleri
Açma 24.987,60 TL
İşletme (her yıl için) 12.373,80 TL
Genel Antrepo ve Geçici depolama izin belgeleri
Açma 49.978,70 TL
İşletme (her yıl için) 16.657,80 TL

 

damga vergisi harç tutarları 2019

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ seri no 63
DAMGA VERGİSİ TUTARLARI VE ORANLARI 2019
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ seri.no 82
HARÇ TUTARLARI 2019