POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Barsan Global Lojistik; TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri doğrultusunda dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, faaliyet alanında yer alan lojistik hizmetlerin başlangıcından sonuna kadar geçen tüm süreçlerde oluşturulan tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uymayı,

Bu yönde var olan yasal düzenlemelerin yani sıra Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde ulusal düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere de uymakta ve bu yaklaşımını beyan etmeyi,

Barsan Global Lojistik’in çevre ile ilgili bu yaklaşımım hayata geçirilmesi, tedarik zincirinde bulunan tüm işbirlikçilerinin bu yaklaşıma dahil edilmesi ile sağlanabilmesini,

Faaliyet alanında kullandığı her türlü araç-gereç ve donanımlarda çevre dostu ürünlerin kullanılması ve yasaklı / kısıtlı kullanım gerektiren maddeler listesine uymayı,

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanılmanı azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almayı,

Tüm Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili uygulamalarda 3. şahısların ve halkın incelemesine açık olmayı, kabul ve taahhüt eder.