POLİTİKALARIMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Birinci öncelikli amacımız; çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli şartların sağlandığı bir işyerinde çalışmalarını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için; her aşamada oluşabilecek tehlikeleri oluşmadan önleyen bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurduk, bu sistemin temel felsefesi “Sürekli İyileştirmeye” dayalıdır. Sunduğumuz Lojistik hizmetlerdeki en alt düzeydeki faaliyetten, en
üst düzeydeki bütün ileriye dönük planlama, uygulama çalışmalarımız bu anlayışa göre düzenlenmiştir.

Bu bağlamda yönetim olarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini, yürürlükteki İSG mevzuatı ve diğer müşteri şartlarına uyulacağını, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımız bizim en büyük varlığımızdır, onların gerekli yetkinliklerini kazanmalarını sağlar ve gönüllü katılımcı olmalarını özendiririz. Barsan Global Lojistik olarak ana hedefimiz; Topluma ve çevreye saygılı bir ortamda, yeniliğe açık ve üst düzeyde lojistik bilgisi ve tecrübesi ile kurumsallaşmış güvenli bir yapıyla, zamanında, hatasız ve uluslararası standartta üretilen hizmetlerimizin BARSAN kalitesi ile sektörde lider olarak yer almasıdır.